Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

* Tài sản 1: - Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 152-66, tờ bản đồ số 3 (Lô đất số 19 Khu H, thuộc khu dân cư 20ha Bình Trưng Đông), phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh; * Tài sản 2: - Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 152-67, tờ bản đồ số 3 (Lô đất số 20 Khu H, thuộc khu dân cư 20ha Bình Trưng Đông), phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh;tại Khu dân cư 20ha Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

11,583,281,600

2,316,656,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/08/2022 - 17:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 09/09/2022

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư