Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 110, đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Nguyên hiện trạng tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 388 đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng NgãiTại số 388 đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

5,965,905,000

1,100,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 10:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:37 16/08/2022 - 11:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với các loại giấy tờ sau: Sổ Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký); Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:00 09/09/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư