Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt

Địa chỉ: Tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 63-2, tờ bản đồ số 03, địa chỉ: Bắc Biên, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội . Diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 198,6m2, hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 105m2 (Trong đó 53,8 m2 đất ở, 51,2m2 đất vườn); Sử dụng chung 84,6m2. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 614230 do UBND quận Long Biên cấp ngày 19/4/2006 cho ông Nguyễn Văn Đại. (Tạm giao cho Ông Nguyễn Văn Đại, bà Phạm Thị Minh Hương, quản lý, khai thác, sử dụng cho đến khi có quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội). Tài sản trên đất gồm có 01 ngôi nhà 02 tầng 1 tum xây dựng từ năm 2003, tuy nhiên ngôi nhà có xây lấn sang các thửa đất liền kề, người trúng đấu giá có trách nhiệm liên quan về việc tranh chấp phần xây lấn sang thửa đất khác và lối đi chung. Đặc điểm chi tiết của tài sản đưa ra đấu giá căn cứ theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 30 tháng 03 năm 2022 tại số 5 ngách 243/67 tổ 8, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.Tại thửa đất số 63-2, tờ bản đồ số 03, địa chỉ: Bắc Biên, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

3,230,815,153

640,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/08/2022 - 16:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016. Quý khánh hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt, tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, để tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 09/09/2022

Địa điểm: tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Chuyên đề

Kết nối đầu tư