Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và Công trình xây dựng trên đất thuộc một phần thửa số 115, tờ bản đồ số 54 (theo TL năm 2005) Bộ địa chính phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minhthửa số 115, tờ bản đồ số 54 (theo TL năm 2005) Bộ địa chính phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

26,464,814,369

5,292,962,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/08/2022 - 17:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 09/09/2022

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư