Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Agribank chi nhánh huyện Mai Châu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh đầu tư Thành Phát

Địa chỉ: phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại: 0915068609

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank chi nhánh huyện Mai Châu

Địa chỉ: thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 555920 do UBND huyện Ứng Hòa cấp ngày 26/3/2014, số vào sổ cấp GCN: CH01912, gồm: Thửa đất số: 361, Tờ bản đồ số: 18; Diện tích: 615,2 m2; Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn 435,2 m2; đất trồng cây lâu năm: 180m2; Thời hạn sử dụng: lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 50 năm của ông Nguyễn Đình Bản và bà Nguyễn Thị Thắm

01


thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

3,547,942,200

500,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/08/2022 - 16:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 09/09/2022

Địa điểm: tại trụ sở văn phòng giao dịch công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề