Ngày 9/9/2020, đấu giá 36,13 m3 gỗ xẻ hộp các loại và 8,867 m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2020 do Hạt kiểm lâm Khánh Sơn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm Khánh Sơn. Địa chỉ: Thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: 36,13 m3 gỗ xẻ hộp các loại và 8,867 m3 gỗ tròn. (Có Bảng kê chi tiết tài sản đấu giá kèm theo)

3.2. Giá khởi điểm: 160.463.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 04/9/2020 (trong giờ hành chính), tại Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/8/2020 đến 16 giờ 00 ngày 04/9/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/8/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/9/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/9/2020, 07/9/2020 và 08/9/2020. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 08/9/2020.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 09/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 9/9/2020, đấu giá 36,13 m3 gỗ xẻ hộp các loại và 8,867 m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 9/9/2020, đấu giá 36,13 m3 gỗ xẻ hộp các loại và 8,867 m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 9/9/2020, đấu giá 36,13 m3 gỗ xẻ hộp các loại và 8,867 m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư