Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Địa chỉ: Tầng 1, Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918060516

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành

Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 06/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 08/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/05/2022 - 16:30 06/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: VPĐD Quận 3. Đăng ký: Theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. Tài sản được đấu giá và bàn giao theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá. Người liên hệ, tham gia đấu giá cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 09/06/2022

Địa điểm: Văn phòng đại diện Quận 3 Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư