Ngày 9/6, Quốc hội thảo luận về Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 16 (9/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).
Ngày 9/6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
Ngày 9/6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội làm việc dưới điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Tại phiên họp nội dung thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều, tại phiên họp nội dung thứ nhất, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chuyên đề