Ngày 9/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất tại khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn. Diện tích đất: 598,8 m2, loại đất ở tại đô thị (ODT), tách thửa số 42 (42-1), tờ bản đồ số 26, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài (theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thực tế do Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Trà Ôn cung cấp ngày 16/5/2018). Giá khởi điểm: 4.238.306.400 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 06/5/2019, tọa lạc tại: khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 06/5/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp đủ tiền khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (từ ngày06/5/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/5/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trà Ôn (Khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3770305.

Chuyên đề