Ngày 9/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0919 191 889

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh

Địa chỉ: số 27 đường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 04/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:30 08/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 14/02/2022 - 17:00 06/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 luật đấu giá tài sản có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với công ty và chủ tài sản để đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 09/03/2022

Địa điểm: trụ sở UBND xã Hưng Đông

Ngày 9/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 9/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 9/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 4
Ngày 9/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 5

Chuyên đề

Kết nối đầu tư