Ngày 9/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

nguyên hiện trạng, nguyên lô tài sản thế chấp (không bao gồm quyền sử dụng đất) theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết giữa Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện còn, có tại thời điểm kê biên; giữa Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam hiện còn, có tại thời điểm kê biên

tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 72, địa chỉ thửa đất: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

22,147,369,920

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 06/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 07/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 15:00 03/01/2023 - 11:00 06/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Địa điểm: Trung tâm; * Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản (bản gốc), Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy CMND/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu, Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 09/02/2023

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư