Ngày 9/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2021 do Agribank Chi nhánh Tân Bình ủy quyền như sau:
Ngày 9/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 1

Chuyên đề