Ngày 9/11/2023, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH TM XD XNK Trường Khang tại Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH TM XD XNK Trường Khang tại Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt vào ngày 9/11/2023 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.

Bên có khoản nợ bán đấu giá: Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt - Địa chỉ: Số 162 - 166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 ngày 09/11/2023 tại số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH TM XD XNK Trường Khang tại Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt (có bảo đảm bằng tài sản) theo hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-20220020209, ngày 11/3/2022 và các hợp đồng sửa đổi bổ sung kèm theo (giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến 31/8/2023 là 40.451.925.197 đồng. Trong đó: Gốc là 34.875.000.000 đồng; lãi là 5.576.925.197 đồng).

Giá khởi điểm: 36.406.732.677 đồng. Tiền đặt trước: 3.640.673.267 đồng.

Xem tài sản: Ngày 25/10/2023 đến ngày 06/11/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An hoặc Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký: Từ ngày 25/10/2023 đến ngày 06/11/2023 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

(chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề