Ngày 8/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0905176386

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 396, tờ bản đồ số 01, diện tích 265,3m2, trong đó có 200m2, đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài, đất trồng cây hàng năm khác: 65,3m2 được gia hạn sử dụng đất đến ngày 31/12/2065 được UBND huyện Tư Nghĩa (nay là thành phố Quảng Ngãi) cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với số phát hành BH 212694, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 01588 ngày 20/12/2011 người đứng tên trong giấy chứng nhận ông Trần Văn Việt, bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ thửa đất: thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 15/02/2017 ông Trần Văn Việt, bà Nguyễn Thị Huệ đăng ký thế chấp tại Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – chi nhánh thành phố Quảng Ngãi để bảo lãnh cho ông Trần Trung Cường, bà Lê Thị Ngọc Hương vay tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Quảng Ngãi. Thửa đất có giới cận như sau: Phía Đông giáp thửa 398; Phía Tây giáp thửa 365; Phía Nam giáp thửa 395+397; Phía Bắc giáp đường đi. Toàn bộ tài sản gắn liền với đất: Tài sản gắn liền trên thửa đất số 396, tờ bản đồ số 01: là một ngôi nhà cấp III và toàn bộ tài sản gắn liền với đất. Ngôi nhà đã xuống cấp, cũ, được xây dựng vào năm 1977, ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ, cách đường chính khoảng 700m.


Đã qua sử dụng

Thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1,081,996,000

216,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 29/07/2022 - 17:00 05/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 17:00 08/09/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư