Ngày 8/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0903.504.779

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng thửa đất tại địa chỉ: Lô 47, Phân Khu B4-11 khu tái định cư số 4 thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng(nay là thửa đất số 1849, tờ bản đồ số 52), diện tích 192,0 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 691614, số vào sổ cấp GCN CH 788 do UBND Huyện Hòa Vang cấp ngày 21/04/2011 cho ông Đỗ Mạnh Châu, đăng ký biến động chuyển nhượng cho ông Lê Hoàng Long và bà Lương Thị Hải Triều ngày 08/02/2021

01

đã qua sử dụng

Lô 47, Phân Khu B4-11 khu tái định cư số 4 thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

3,035,250,000

303,500,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 03/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 05/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/07/2022 - 11:00 05/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh MT&TN theo đúng thời gian quy định tại địa chỉ: Số 90 đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/08/2022

Địa điểm: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề

Kết nối đầu tư