Ngày 8/8/2022, đấu giá hạ tầng mạng lưới viễn thông thanh lý tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Đông Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2022 do Viettel TP.Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Chuyên đề