Ngày 8/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2022 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 110, đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Nguyên hiện trạng tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất tại địa chỉ số 06 đường Lê Văn Sỹ, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: a) Đất: - Vị trí: Thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 42, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. - Diện tích theo hiện trạng: 317 m2 (theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất do Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện ngày 16/8/2021). b) Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: - Khối nhà chính: + Công trình cấp IIIC; + Kết cấu nhà: Móng, trụ bằng bê tông cốt thép toàn khối, tường xây gạch, mái lợp tole, trần la phông tole, nền lát gạch ceramic, cửa đi, cửa sổ nhôm kính, tường sơn nước 1 lớp; + Diện tích xây dựng: 126 m2; + Diện tích sàn sử dụng: 126 m2; + Chất lượng còn lại: 40,65%. - Khối nhà vệ sinh: NS2: + Diện tích xây dựng: 11,1 m2; + Kết cấu nhà: Móng đá, tường xây gạch, mái lợp tole, nền lát gạch ceramic, cửa nhôm kính, tường trong áp gạch ceramic, có bể tự hoại. - Hiện trạng sử dụng: Bỏ trống (không có nhu cầu sử dụng). c) Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với vị trí đất: Đất nằm trong khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu đất theo hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu dân cư hiện trạng. d) Thông số quy hoạch: Theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: - Mật độ xây dựng: 59,15%; - Tầng cao xây dựng: ≤ 05 tầng; - Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ, chỉ giới đường đỏ cách tim đường Lê Văn Sỹ 10,5 m; - Hệ số sử dụng đất: Thực hiện theo quy định. đ) Mục đích sử dụng khu nhà đất đấu giá: Đất ở đô thị. e) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. g) Hình thức bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài thông qua đấu giá công khai, rộng rãi theo Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; khoản 11 Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốsố 06 đường Lê Văn Sỹ, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

6,546,726,000

1,300,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 05/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 10:00 07/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 17:14 14/06/2022 - 11:00 05/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm. Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: - Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; - 02 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với các loại giấy tờ sau: Sổ Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký); - Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 08/07/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề

Kết nối đầu tư