Ngày 8/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2022 do Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Bảo Phong

Địa chỉ: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0246.2722.468

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì

Địa chỉ: K12+500 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Giá trị Quyền sử dụng 182 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 67, tờ bản đồ số 27, địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AI 956728, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1452/00808/2007/QĐ-UBND, MS: 1012339 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 10/7/2007 mang tên ông Nguyễn Quang Hòa và bà Trần Thị Ngát (Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 06/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì).

như thực tế


địa chỉ có bất động sản

4,541,000,000

900,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 05/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022 - 17:00 05/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội - Khách hàng trước khi đến mua hồ sơ vui lòng liên hệ ĐT: 0984 135 369 để được hướng dẫn chi tiết. - Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/07/2022

Địa điểm: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Chuyên đề