Ngày 8/5/2023, đấu giá vật tư tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2023 như sau:
Ngày 8/5/2023, đấu giá vật tư tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư