Ngày 8/3/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) - Tầng 3, Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội..

- Tài sản 01: Quyền sử dụng thửa đất số: 55; tờ bản đồ số: 292434-4-d (Tờ số 33); diện tích: 840,4m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn;THSD: Lâu dài; địa chỉ: Xóm Nhõi 3, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 652760, số vào sổ cấp GCN: CS 00422 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/05/2022. Xác nhận chuyển nhượng theo hồ sơ số: 006891.CN.001 ngày 20/07/2022 tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. GKĐ: 2.980.000.000 VNĐ. TĐT: 500.000.000 VNĐ.

- Tài sản 02: Quyền sử dụng thửa đất số: 25; tờ bản đồ số: 292431-6-a (Tờ số 26); diện tích: 851,3m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn; THSD: Lâu dài; địa chỉ: xóm Chằng Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 652682, số vào sổ cấp GCN: CS 00380 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 13/04/2022. Xác nhận chuyển nhượng theo hồ sơ số: 006868.CN.002 ngày 26/07/2022 tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. GKĐ: 2.710.000.000 VNĐ. TĐT: 400.000.000 VNĐ.

Trách nhiệm nộp thuế: Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua bán tài sản bán đấu giá sẽ do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm kê khai và nộp.

Ghi chú: Tài sản được bán theo nguyên trạng tại thời điểm đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản trúng đấu giá, chịu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, phải nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ thuế (nếu có), chi phí liên quan... khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng, bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá.

* Thông tin chi tiết về tài sản, khách hàng tham khảo hồ sơ tại CT Hà Thành;

- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng kí tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá (22/02/2024) đến hết ngày 06/03/2024 đối với TS (1), (2) trong giờ hành chính tại CT Hà Thành.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản nói trên, trừ các trường hợp không được đăng ký đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 01/03/2024 tại CT Hà Thành.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 04/03/2024 và ngày 05/03/2024 tại địa chỉ nơi có tài sản.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/03/2024 đến 17h00 ngày 07/03/2024 (Bằng hình thức chuyển khoản) đối với TS (1), (2).

Tiền đặt trước phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 03101016532932 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày 07/03/2024.

-Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h30 ngày 08/03/2024 đối với TS (1); 10h00 ngày 08/03/2024 đối với TS(2) tại Công ty Đấu giá Hợp danh HàThành.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753 hoặc 024.6686.9672.

Chuyên đề