Ngày 8/3/2021, đấu giá hàng hóa thiết bị tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2021 do Cục Quản lý thị trường TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 8/3/2021, đấu giá hàng hóa thiết bị tại TPHCM
Ngày 8/3/2021, đấu giá hàng hóa thiết bị tại TPHCM ảnh 1

Chuyên đề