Ngày 8/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/2/2023 do UBND huyện Cẩm Xuyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0983093222

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Xuyên

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 21 lô đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhTại các vùng quy hoạch dân cư xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

20,023,077,000

2,840,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 03/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/01/2023 - 16:30 05/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đối tượng được tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điểm a, c, d, đ, e khoản 1 điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. - Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: + Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành. + Chấp nhận giá khởi điểm. + Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định; + Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá; + Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 08/02/2023

Địa điểm: Hội trường UBND xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề