Ngày 8/2/2021, đấu giá tài sản thi hành án tại tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/2/2021 do Sở Tài chính tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng số 10/2021/HĐ-ĐG ngày 21/01/2021 giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Sở Tài chính tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.Điện thoại: 02273.743199.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Thái Bình

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, giá trúng đấu giá:

+ Tài sản đấu giá:

Tài sản có trong các Quyết định thi hành án số: 60/QĐ-CTHADS, 65/QĐ-CTHADS, 66/QĐ-CTHADS, 88/QĐ-CTHADS, 116/QĐ-CTHADS, 117/QĐ-CTHADS, 158/QĐ-CTHADS, 178/QĐ-CTHADS, 179/QĐ-CTHADS, 201/QĐ-CTHADS, 202/QĐ-CTHADS, 213/QĐ-CTHADS, 230/QĐ-CTHADS, 37/QĐ-CTHADS, 50/QĐ-CTHADS, 78/QĐ-CTHADS, 95/QĐ-CTHADS, 113/QĐ-CTHADS, 104/QĐ-CTHADS, 112/QĐ-CTHADS, 123/QĐ-CTHADS, 132/QĐ-CTHADS, 163/QĐ-CTHADS, 157/QĐ-CTHADS, 160/QĐ-CTHADS, 170/QĐ-CTHADS, 168/QĐ-CTHADS, 172/QĐ-CTHADS, 174/QĐ-CTHADS, 184/QĐ-CTHADS, 189/QĐ-CTHADS, 208/QĐ-CTHADS, 01/QĐ-CTHADS, 08/QĐ-CTHADS, 42/QĐ-CTHADS, 43/QĐ-CTHADS của Cục thi hành án tỉnh Thái Bình.

+ Tổng giá khởi điểm: 131.205.000 đồng (Một trăm ba mươi mốt triệu hai trăm linh năm nghìn đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên.

+ Tiền đặt trước: 26.241.000 đ (Hai mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

+ Giá trúng đấu giá: là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm phí, lệ phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 22/01/2021 đến 04/02/2021 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Sở Tài chính tỉnh Thái Bình cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 29/01/2021. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

6. Mức thu phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

Thực hiện theo thông tư số 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

7. Hình thức và phương thức đấu giá

-. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Những người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhât một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất, trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/02/2021.

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại ngân hàng TMCP (NCB) Quốc dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

- Số tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản phải vào tài khoản của trung tâm trước 16 giờ 30 phút ngày 05/02/2021. Quá thời gian trên sẽ không được chấp nhận và không được tham gia đấu giá.

9. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: 14 giờ ngày 08/02/2021.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. ĐT: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn – Chuyên mục đấu giá

Hoặc địa chỉ: http://đgts.moj.gov.vn

Hoặc địa chỉ: http://taisancong.vn

Kính mời cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Khi nộp đơn người tham gia đấu giá phải nộp kèm theo 01 bản CNND (Thẻ căn cước) + Sổ hộ khẩu photo (Giấy Chứng nhận ĐK kinh doanh nếu có)

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước;

- Người đi theo ủy quyền vào phòng đấu giá phải mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

- Chỉ người tham gia đấu giá được mua hồ sơ tham gia đấu giá, trường hợp mua theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo;

Chuyên đề