Ngày 8/2/2021, đấu giá 580.120.840 cổ phần Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (Hose) thông báo bán đấu giá 580.120.840 cổ phần Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 do Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sở hữu vào ngày 8/2/2021 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;…

Vốn điều lệ: 11.866.443.670.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 580.120.840 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 08/02/2021

Giá khởi điểm: 24.520 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 10 cổ phần

Bước giá: 10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 580.120.840 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 580.120.840 cổ phần

Ngày phát hành: 08/02/2021

Chuyên đề