Ngày 8/12/2022, đấu giá 4 quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2022 do Agribank Chi nhánh 10 ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 02 quyền sử dụng đất có tổng diện tích 2531,9 m2, thuộc thửa đất số 8447 và 11664, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Giá khởi điểm (GKĐ): 18.070.170.300 đồng. Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

- Tài sản 2: 01 quyền sử dụng đất có diện tích 5142,4 m2, thuộc thửa đất số 129, tờ bản đồ số 1-17a, tọa lạc tại Phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 68.914.021.574 đồng. Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

- Tài sản 3: 06 quyền sử dụng đất có tổng diện tích 2.366 m2, thuộc các thửa đất số 60, 61, 62, 63, 64, 65, tờ bản đồ số 60, tọa lạc tại Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 23.738.245.537 đồng. Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

- Tài sản 4: 02 quyền sử dụng đất có tổng diện tích 1.371,6 m2, thuộc các thửa đất số 332, 335, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 8.757.453.368 đồng. Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

Người có tài sản: Agribank Chi nhánh 10. Địa chỉ: Số 326 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Xem tài sản: Ngày 01/12/2022 và 02/12/2022 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/12/2022 (đấu giá lần lượt từng tài sản từ tài sản 01 đến tài sản 04).

Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0283.820.4858 - 0948.689.986.

Chuyên đề