Ngày 8/12/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design tại Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Quảng Nam vào ngày 8/12/2021 như sau:
Ngày 8/12/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design tại Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam ảnh 1

Chuyên đề