Ngày 8/1/2021, đấu giá cho thuê đất tại Cảng Côn Đảo – Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/1/2021 do Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm)

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Cho thuê đất tại Cảng Côn Đảo – Vũng Tàu.

- Diện tích cho thuê: 500 m2

- Vị trí cho thuê: Cảng Côn Đảo – Vũng Tàu, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu.

- Mục đích cho thuê: Cho thuê đất làm kho bãi chứa hàng.

- Thời gian cho thuê là 01 năm (một năm), người trúng đấu giá trả tiền thuê 01 lần tương ứng với số tiền trúng đấu giá. Trường hợp chưa hết thời hạn thuê mà Ban Quản lý cảng Bến Đầm chuyển đổi loại hình theo quy định hoặc có chính sách ảnh hưởng đến hoạt động cho thuê của Ban quản lý Cảng Bến Đầm thì hai bên (Ban quản lý cảng Bến Đầm và người trúng đấu giá) sẽ lập thủ tục thanh lý Hợp đồng cho thuê, người trúng đấu giá phải trả lại mặt bằng cho đơn vị được Nhà nước giao quản lý.

- Người trúng đấu giá phải sử dụng mặt bằng theo đúng mục đích cho thuê đã cam kết trước khi tham gia đấu giá, trong thời gian thuê không được sang nhượng hoặc cho thuê lại. Trường hợp kinh doanh không đúng mục đích thì phải được sự đồng ý Ban quản lý cảng Bến Đầm hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

500 m2 x 23.000 đồng/m2/tháng x 12 tháng = 138.000.000 đồng/12 tháng.

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu đồng trên mười hai tháng.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 13.800.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền bằng chữ: Mười ba triệu tám trăm ngàn đồng trên hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/01/2021 đến 15 giờ ngày 07/01/2021.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 00 phút, ngày 07/01/2021.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ. Số tiền bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng chẵn trên hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ, ngày 05/01/2021.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Xem tài sản trong giờ hành chính, từ ngày 17/12/2020 đến ngày 05/01/2021 tại khu đất cho thuê, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7, chủ nhật) từ ngày 17/12/2020 đến 16 giờ, ngày 05/01/2021.

b. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Vào 16 giờ, 05/01/2021.

c. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Người đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật, Giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật) và Biên bản họp hội đồng (tùy loại hình công ty).

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá (tổ chức /cá nhân) phải mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực gần nhất.

Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (văn bản ủy quyền theo đúng quy định).

Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, khi tham gia cuộc đấu giá phải mang theo giấy chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và Giấy nộp tiền đặt trước.

Đối với người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức: Người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó ủy quyền. Người đi kèm phải là người làm việc trong tổ chức đó.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không được sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Vào 14 giờ 30 phút, ngày 08/01/2021 (Thứ 6).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: Tối thiểu 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), áp dụng từ lần (người) trả giá thứ 2 trở đi.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524.

Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký và tham gia đấu giá phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp không thể tổ chức cuộc đấu giá theo như thông báo, Trung tâm sẽ thông báo tới khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá được biết./.

Chuyên đề