Ngày 8/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Địa chỉ: Số 41 - 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích 543,5m2 thuộc thửa đất số 624, tờ bản đồ số 12 Quyền sử dụng đất diện tích 1521,0m2 thuộc thửa đất số 112, tờ bản đồ số 12

xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

6,561,000,000

1,312,200,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 03/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/10/2022 - 11:00 05/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 08/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề