Ngày 8/11/2021, đấu giá khoản nợ của Chi nhánh Công ty CP Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá khoản nợ của Chi nhánh Công ty CP Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam vào ngày 8/11/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá khoản nợ của Chi nhánh Công ty CP Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư