Ngày 8/10/2021, đấu giá tàu cá Thanh Tuần tại tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Chi cục Thủy sản Kiên Giang ủy quyền như sau:

Thông báo gia hạn thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và thay đổi thời gian tổ chức đấu giá của thông báo số 656/TB-KGAP ngày 08/7/2021 về tàu cá Thanh Tuần số đăng ký KG-8395-TS

Chi cục Thủy sản Kiên Giang

Ngày 8/10/2021, đấu giá tàu cá Thanh Tuần tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá tàu cá Thanh Tuần tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá tàu cá Thanh Tuần tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư