Ngày 7/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2022do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Đ/c: Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.33.242.168 hoặc 0926.838.688.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Trụ sở: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 07/8/2022 tổ chức đấu giá tại Nhà thi đấu - Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Thanh Oai. Địa chỉ: Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng đất tại khu Rặng Sắn giai đoạn 3, thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai. Gồm 01 thửa (ký hiệu: LK01-03. Diện tích: 99,5 m2. Giá khởi điểm: 12.200.000 đồng/ m2) và 02 thửa (ký hiệu: LK3-13 và LK3-18. Tổng diện tích: 174,5 m2. Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/ m2).

2. Quyền sử dụng đất tại khu Đền Hồ, thôn Ngọc Liên, xã Kim An. Gồm 01 thửa (ký hiệu: LK02; diện tích: 95,4 m2. Giá khởi điểm: 12.500.000 đồng/ m2) và 02 thửa (ký hiệu: LK21 và LK22. Tổng diện tích: 256,8 m2. Giá khởi điểm: 9.400.000 đồng/ m2).

3. Quyền sử dụng đất tại khu Đồng Đế, thôn Cầu, xã Cự Khê. Gồm 18 thửa (ký hiệu: từ LK2-02 đến LK2-19. Tổng diện tích: 1155,5 m2. Giá khởi điểm: 39.900.000 đồng/ m2) và 01 thửa (ký hiệu: LK2-01; diện tích: 87,2 m2. Giá khởi điểm: 43.700.000 đồng/ m2) và 16 thửa (ký hiệu: Từ LK1-02 đến LK1-17. Tổng diện tích: 1050,8 m2. Giá khởi điểm: 44.100.000 đồng/ m2) và 01 thửa (ký hiệu: LK1-01. Diện tích: 83,0 m2. Giá khởi điểm: 48.300.000 đồng/ m2). Chi tiết diện tích từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 19/7/2022 đến 17h00, ngày 04/8/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm quy định cụ thể ở thông báo, hồ sơ mời đấu giá. hoặc gửi hồ sơ bằng hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 03/8/2022 đến 17giờ 00 phút, ngày 04/8/2022. Phương thức nộp tiền/ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại: Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương: https://thanhoai.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề