Ngày 7/6/2024, đấu giá tài sản cố định, vật tư thiết bị tại tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2024 do Công ty Điện lực Bình Phước ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Bình Phước. Đ/c: Số 905 Quốc lộ 14, PK.1, P. Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tên tài sản, giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT):

- Lô 01 - TSCĐ, VTTB có chất thải nguy hại: 888.000.000 đồng;

- Lô 02 - VTTB không có chất thải nguy hại: 3.448.000.000 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 04/6/2024 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 04/6/2024 đến ngày 05/6/2024 (trong giờ hành chính) tại kho Công ty Điện lực Bình Phước. Đ/c: Số 905 Quốc lộ 14, PK.1, P. Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và tại kho các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Phước theo danh mục tài sản thanh lý.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/6/2024 đến ngày 06/6/2024 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: Tương đương với 20% giá khởi điểm.

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 07/6/2024.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định (cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá).

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện mua, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá và đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Chuyên đề