Ngày 7/1/2021, đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin tại Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2021 do Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn, TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 7/1/2021, đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin tại Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn, TPHCM ảnh 1

Chuyên đề