Ngày 7/1/2021, đấu giá Máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2021 do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 45/HĐ-ĐG ngày 17/5/2019 và Hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Lần thứ 1) ngày 15/12/2020 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).

Bên có tài sản đấu giá: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).

Địa chỉ: 67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá,…:

a/ Tên tài sản đấu giá: Máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ (khoảng 5800 mặt hàng các loại) là tài sản không cần dùng, chờ thanh lý do Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định bàn giao về Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết và hiện trạng theo Chi tiết danh mục và hiện trạng theo Thẩm định giá số Vc 20/11/21/ĐS ngày 13/11/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam (VINAP).

*Ghi chú:

-Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, nộp thuế VAT, lệ phí, các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá, đồng thời có chịu hoàn toàn chi phí, trách nhiệm liên quan đến xử lý chất thải độc hại là tài sản trúng đấu giá theo quy định pháp luật về bảo môi trường (nếu có).

-Người tham gia đấu giá kiểm tra, xem xét thực tế về chất lượng và số lượng của lô hàng đấu giá trước khi đăng ký, đồng thời không thắc mắc khiếu nại gì về sau đối với tài sản đã trúng đấu giá.

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 131-133 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Quyết định số 7117/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định.

-Biên bản bàn giao trên sổ sách các tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp ngày 13/3/2016 ký kết giữa Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).

-Chứng thư thẩm định giá số VC 19/03/08/ĐS ngày 12/3/2019 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam (VINAP).

-Nghị quyết số 370/NQ-HĐTV ngày 18/4/2019 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về phương án bán đấu giá đối với tài sản không cần dùng, chờ thanh lý do Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định bàn giao.

-Quyết định số 1431/QĐ-ĐTTC ngày 13/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tiếp nhận, phối hợp quản lý và xử lý tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý của Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định khi thực hiện cổ phần hóa.

-Thẩm định giá số Vc 20/11/21/ĐS ngày 13/11/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam (VINAP).

-Nghị quyết số 44/NQ-HĐTV ngày 30/11/2020 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về phương án tiếp tục bán đấu giá tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý của Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định khi thực hiện cổ phần hóa.

-Công văn số 2318/ĐTTC-PC ngày 15/12/2020 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục bán đấu giá đối với tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý do Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định bàn giao.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 904.195.000 đồng (Chín trăm lẻ bốn triệu một trăm chín mươi lăm ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

b/ Tiền đặt trước (tương đương 10% so với giá khởi điểm): 90.419.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 04, 05 và 06/01/2021 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

c/ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) quyết định là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá (giờ hành chính): Ngày 29 và 30/12/2020, tại số 131-133 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ xem tài sản: Ông Trần Quốc Tú – Trưởng phòng Pháp chế, điện thoại số: 0971.854.016.

Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính):

a/ Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu.

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 09 giờ ngày 07/01/2021 và tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá trúng đấu giá.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ tiền vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận; khi nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản chậm thực hiện thì bên tổ chức đấu giá được sự đồng ý có thể gia hạn để bên mua hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ thanh toán tiền vẫn chưa hoàn thành thì theo yêu cầu của bên có tài sản, bên mua tài sản có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại.

Bên mua phải trả lãi, phạt, kể từ ngày chậm thanh toán theo quy định của Bộ Luật dân sự và các quy định khác liên quan đến việc bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Quá thời hạn thanh toán hoặc thời hạn đóng lãi phạt theo thỏa thuận mà người mua được tài sản bán đấu giá không thanh toán đủ số tiền còn lại thì xem như người mua được tài sản bán đấu giá vi phạm hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, từ bỏ không mua tài sản cũng như không tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nữa, chấp nhận bồi thường thiệt hại số tiền theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cho bên có tài sản, đồng ý hủy kết quả đấu giá, khoản tiền đặt trước của người mua sẽ bị tịch thu - khoản tiền này sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Ngoài ra người mua được tài sản đấu giá phải bồi thường thiệt hại cho bên tổ chức đấu giá toàn bộ thù lao và chi phí thực tế, hợp lý đấu giá theo quy định mà không có bất kỳ thắc mắc và khiếu nại gì.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) có nghĩa vụ xuất hóa đơn và bàn giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) nếu có.

Ngày 7/1/2021, đấu giá Máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ tại TPHCM ảnh 1
Ngày 7/1/2021, đấu giá Máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ tại TPHCM ảnh 2

Chuyên đề