Ngày 7/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Thủ Đức, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú. Đại diện ủy quyền bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Địa chỉ: 126 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Thửa đất số: 73; Tờ bản đồ số: 8; Diện tích: 604,2m2 và nhà ở Diện tích xây dựng: 245,2m2phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh

43,613,000,000

4,361,300,000

2

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 83; Tờ bản đồ số: 78; Diện tích: 198,8m2 phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minhphường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh

32,176,000,000

3,217,600,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 02/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 04/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/10/2022 - 17:00 04/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 07/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư