Ngày 7/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Thủ Đức, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn Đại diện bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Địa chỉ: Số 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 1158 và 1159, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại Phường Long Trường, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí MinhPhường Long Trường, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh

56,813,634,000

5,681,363,400

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 02/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 04/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/10/2022 - 16:30 04/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá. Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 07/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư