Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập ủy quyền như sau:

Chuyên đề