Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 276,5 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 309, tờ bản đồ số 36 tại làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 276,5 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 276,5 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 276,5 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư