Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, bước giá:

* Tài sản đấu giá:

01 thửa đất thu hồi của Công Ty TNHH MTV Thuận Tân có diện tích 3.036,7 m2; thuộc thửa đất số 03 mảnh trích lục đo địa chính số 28-2017,thửa đất tọa lạc tại Đường QL 14, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ

Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

Tài sản trên đất gồm 01 nhà xây cấp IV 87,0 m2, chất lượng còn lại: 50%; 01 mái che: 112 m2, chất lượng còn lại: 50%; 04 bồn chứa xăng dầu (25m2),chất lượng còn lại: 60%; 06 cột bơm xăng, chất lượng còn lại: 60%; 01 khu vệ sinh: 44,18 m2, chất lượng còn lại: 35%.

* Tổng giá khởi điểm: 3.319.492.962 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười chín triệu, bốn trăm chín mươi hai ngàn, chín trăm sáu mươi hai đồng chẵn).

3. Hồ sơ pháp lý gồm:

+ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 03 thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân, thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

+ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 03 thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân, thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông kèm theo phương án chi tiết;

+ Quyết định số 1478/QĐ-UBND, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất số 01 và số 03 thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân theo Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh;

+ Công văn số 1304/UBND-KTKH ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giữ nguyên giá đất đã được phê duyệt tại Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện bán đấu giá năm 2019;

+ Công văn số 605/CV-HĐGTTT ngày 02/4/2019 của Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Thuận Tân về việc xác định giá trị tài sản trên đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá tải sản gắn liền với QSD đất đối với thửa đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân.

+ Chứng thư thẩm định giá số 374/BĐS/2018/CT-TTA ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Trung Tín.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: từ ngày 10/4/2019 đến ngày 25/04/2019.

Địa điểm xem tài sản: Công Ty TNHH MTV Thuận Tân, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

5.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 10/4/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/5/2019.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/4/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/5/2019.

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được tham gia đấu giá. Đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Trung phát hành; cam kết ít nhất trả bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích khi trúng đấu giá, hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, trong thời gian quy định;

+ Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá đáp ứng đủ điều kiện đăng ký nêu trên, có nhu cầu mua tài sản trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 10/4/2019 đến 02/5/2019 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 1.00000.7056396910 tại Ngân hàng Chính sách và xã hội tỉnh Đắk Nông từ ngày 25/4/2019 đến ngày 02/5/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 6/5/2019 cho đến khi hoàn thành việc đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 và Điều 44 luật đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

+ Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

+ Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy than bỏ vào phong bì, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil. Cơ quan nhận phiếu có trách nhiệm bảo quản phiếu đến khi công bố giá.

+ Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; UBND xã Thuận An để tổ chức,Tổ chức, cá nhân được biết./.

Chuyên đề