Ngày 6/4/2023, đấu giá 05 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2023 do Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 02432.115.234 hoặc 0867.523.488.

Người có tài sản đấu giá: Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ. Đ/c: Số 01 Hòang Hoa Thám, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: 05 xe ô tô đã qua sử dụng:

- Xe Toyota Crow 3.0; BKS: 80B - 5896; giá khởi điểm (GKĐ): 194.000.000 đồng; tiền đặt trước (TĐT): 30.000.000 đồng; bước giá: 5.000.000 đồng;

- Xe Toyota Crow 3.0; BKS: 80B - 2466; GKĐ: 194.000.000 đồng; TĐT: 30.000.000 đồng; bước giá: 5.000.000 đồng.

- Xe Toyota Crow 3.0; BKS: 80A - 03224; GKĐ: 237.000.000 đồng; TĐT: 30.000.000 đồng; bước giá: 5.000.000 đồng;

- Xe Toyota Crow 3.0; BKS: 80B - 1819; GKĐ: 215.000.000 đồng; TĐT: 30.000.000 đồng; bước giá: 5.000.000 đồng.

- Xe Toyota Camry 2.4G; BKS: 80B - 2938; GKĐ: 245.000.000 đồng; TĐT: 30.000.000 đồng; bước giá: 5.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 06/4/2023; xe 80B - 5896: Từ 15h00 đến 15h30; xe 80B - 2466: Từ 15h00 đến 15h35; xe 80A - 03224: Từ 15h00 đến 15h40; xe 80B - 1819: Từ 15h00 đến 15h45; xe 80B - 2938: Từ 15h00 đến 15h50 tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến. Phương thức trả giá lên.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 24/3/2023 đến 17h00 ngy 03/4/2023 (giờ hành chính) tại số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội hoặc đăng ký tại website đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/4/2023 đến 17h00 ngày 05/4/2023 (giờ hành chính) vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Chuyên đề