Ngày 6/3/2023, đấu giá 162,51 ha vườn cây cao su thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2023 do Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản:Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo. Địa chỉ: Số 499 đường Giải Phóng, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Tên tài sản đấu giá: 162,51 ha vườn cây cao su thanh lý tái canh năm 2023 (67.861 cây). Tổng trữ lượng: Gỗ 27.360,75 ster; củi 6.324,04 ster.

Giá khởi điểm: 23.152.808.000 đồng (hai mươi ba tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, tám trăm lẻ tám ngàn đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần từ ngày 13/02/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2023. Địa điểm: Nông trường Ea Sol.

Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2023(trong giờ hành chính)tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

Tiền đặt trước: 4.630.561.000 đồng, nộp giờ hành chính từ 08 giờ 00 ngày 01/3/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2023 (khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo). Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương trước 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2023.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Người đăng ký tham gia đấu giá đã hoàn tất việc nộp tiền đặt trước sẽ nộp phiếu trả giá trong thời gian quy định từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2023.

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 06/3/2023.

Địa điểm nhận phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

Chuyên đề