Ngày 6/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa ủy quyền như sau:

39-2

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Số điện thoại: 02153827868

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa

Địa chỉ: thị trấn Tủa Chùa, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thửa đất số 19, tờ bản đồ số 7(421533-8(14); Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Diện tích 578m2 (Đất ở đô thị 500m2, đất BHK 78m2 sử dụng đến 31/5/2027) Theo giấy chứng nhận QSD đất số AD383959, số vào sổ cấp GCN: H-00698 do UBND huyện Tủa Chùa cấp ngày 11/9/2008 mang tên ông Lê Đức Toàn và bà Nguyễn Thị Nguyên. Tài sản gắn liền với đất: 01 ngôi nhà sàn 02 tầng

21

TS THADS

Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

1,477,999,904

280,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 03/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/01/2023 - 17:00 04/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo thông báo trên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 06/02/2023

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề