Ngày 6/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jut tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jut tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: 353 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung:

Căn cứ quy định về niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm. tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước và bước giá: 

STT

Tài sản đấu giá

Giá khởi điển

(đồng)

Tiền bán hồ sơ

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá

(đồng)

01

Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 19, diện tích 218 mtọa lạc tại đường Ngô Quyền, thị trấn Ea Tling

3.420.638.000

500.000

684.000.000

35.000.000

02

Thửa đất số 555, tờ bản đồ số 19, diện tích 157 m2tọa lạc tại đường Ngô Quyền, thị trấn Ea Tling

1.977.729.000

500.000

395.500.000

20.000.000

03

Thửa đất số 556, tờ bản đồ số 19, diện tích 168 m2tọa lạc tại đường Ngô Quyền, thị trấn Ea Tling

2.116.296.000

500.000

423.000.000

25.000.000

04

Thửa đất số 557, tờ bản đồ số 19, diện tích 180 mtọa lạc tại đường Ngô Quyền, thị trấn Ea Tling

2.267.460.000

500.000

453.000.000

25.000.000

- Mục đích sử dụng: mục đích sử dụng sau khi đấu giá là đất ở đô thị;

- Thời gian sử dụng đất: ổn định, lâu dài

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 13/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông, địa chỉ đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông và Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, địa chỉ 353 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 13/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jut.

- Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 cam kết trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

Khách hàng đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông, địa chỉ đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông và Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, địa chỉ 353 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo thời gian đã thông báo; nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 297704070002934 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mở tại ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM (HĐ BANK) Chi nhánh Đắk Nông vào các ngày 03 và 04/12/2019.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06/12/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường UBND thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá quy định tại điểm B khoản 1 Điều 40 và Điều 42 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông, địa chỉ đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông và Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, địa chỉ 353 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 0905146007.

Chuyên đề