Ngày 6/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2022 do Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (đợt 10) tại khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (74 lô đất); Tổng diện tích là: 7.284,6 m2

Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

156,228,700,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 02/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 18/10/2022 - 17:00 03/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện và có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 06/11/2022

Địa điểm: hội trường A0 - UBND huyện Mỹ Lộc (TT Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc)

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư