Ngày 6/10/2022, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và UBND xã Đại Áng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2022 do UBND huyện Thanh Trì ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0363.022.775.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Thanh Trì giao UBND xã Đại Áng. Địa chỉ: Thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0948.411.892.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng 08 khu đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp do UBND xã Đại Áng quản lý. Diện tích các khu đất từ: 204 m2/ khu đất đến 25.469 m²/ khu đất (chi tiết về khu đất có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá).

Giá khởi điểm: 1.600 đồng/ m2/ năm.

Tiền đặt trước: Từ 250.000 đến 31.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (một) vòng tại cuộc đấu giá với từng khu đất. Trả giá theo 1m2 đất.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua, nộp hồ sơ, xem thực địa, nộp tiền đặt trước theo lịch trình sau (trong giờ hành chính):

- Bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/9/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 03/10/2022 tại UBND xã Đại Áng.

Xem thực địa: Trong 02 ngày, ngày 29/9 và ngày 30/9/2022.

Nộp tiền đặt trước: Ngày 03/10, 04/10 đến 17 giờ 00 phút, ngày 05/10/2022.

Tổ chức đấu giá: 08h30, ngày 06/10/2022 (thứ Năm) tại Hội trường UBND xã Đại Áng.

Chuyên đề