(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2020 do Bệnh viện mắt Trung Ương ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn (Có danh mục chi tiết kèm theo).

2. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thanh lý mà Bệnh viện mắt Trung Ương được phép bán thanh lý theo quy định của pháp luật.

3. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện mắt Trung Ương (Địa chỉ: Số 85 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 18.040.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Giá đã bao gồm thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm các loại phí, chi phí liên quan đến việc vận chuyển, tháo dỡ, di dời và chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/hồ sơ).

Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia hoặc bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Số tài khoản: 4683388888 - Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô, TP. Hà Nội.

6. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 29/9/2020 và ngày 30/9/2020 (Trong giờ hành chính).

7. Nơi để tài sản đấu giá: Bệnh viện mắt Trung Ương (Địa chỉ: Số 85 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

8. Bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/9/2020 đến hết 16h30’ ngày 02/10/2020.

9. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 01/10/2020 đến trước 12h00’ ngày 05/10/2020.

10. Tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 06/10/2020.

11. Hình thức và phương thức tổ chức đấu giá: Bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia; Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Phòng đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết

xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp

Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 62843536 Fax: 024. 62843539

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ CỦA BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 6/10/2020, đấu giá Máy móc, thiết bị y tế, công cụ dụng cụ chuyên môn tại Hà Nội ảnh 9