Ngày 5/7/2024, đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty CP Đại An và Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An tại Oceanbank

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty CP Đại An và Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An tại Oceanbank vào ngày 5/7/2024 như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương (Oceanbank). Địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tài sản đấu giá: Các khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Đại An và Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An tại Oceanbank theo các hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng tín dụng liên quan (nếu có) số 0115/2011/HĐTD/HD ngày 15/11/2011, số 0115A/2012/HĐTD/HD ngày 30/6/2012, số 082/HĐTD ngày 13/7/2007, số 0241/2009/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 07/12/2009, số 0057/2013/HĐTD1-OCEANBANK.CNHAIDUONG ngày 12/8/2013. Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến ngày 14/5/2024 là 519.425.733.101 đồng.

Giá khởi điểm: 467.530.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm tham khảo và xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 19/6/2024 đến ngày 02/7/2024 tại trụ sở Oceanbank, trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam, trụ sở Chi nhánh TP.HCM của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và website https://daugiabtn.com.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/6/2024 đến ngày 02/7/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và trụ sở Chi nhánh TP.HCM của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam (chỉ bán hồ sơ).

Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/7/2024 đến 17h00 ngày 04/7/2024. Tiền đặt trước là 46.753.000.000 đồng.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 05/7/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Chuyên đề