Ngày 5/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án Luật Nhà ở, Luật Tài nguyên nước và Luật Các tổ chức tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 12 (5/6), Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Ngày 5/6, Quốc hội sẽ nghe Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Ngày 5/6, Quốc hội sẽ nghe Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo chương trình kỳ họp, ngày 5/6, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường tại 2 nội dung do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành.

Theo đó, tại phiên họp nội dung thứ nhất, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tại phiên họp nội dung thứ ba, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Trước đó, ngày 2/6, buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,13% tổng số ĐBQH), trong đó có 446 đại biểu tán thành (bằng 90,28% tổng số ĐBQH)...

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày Tờ trình và nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Tại phiên họp nội dung thứ ba, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Buổi chiều, tại phiên họp nội dung thứ nhất, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trình bày Tờ trình và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chuyên đề