Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai. Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 15, diện tích qua đo đạc thực tế 5.524,7m2 (trong đó có 400m2 đất ở và 5.124,7m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại thôn Phù Tiên (nay là làng Păng Gol), xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 798056 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Hà Xuân Sơn ngày 21/12/1998. Ngày 11/4/2014 đã chuyển nhượng cho ông Lê Xuân Điền và bà Đặng Thị Lĩnh theo hồ sơ chuyển nhượng số 203 ngày 13/3/2014.

Tài sản trên đất: 450 cây cà phê Rôbusta kinh doanh, bỏ hoang, không chăm sóc, kém phát triển.

2. Nơi có tài sản: Thôn Phù Tiên (nay là làng Păng Gol), xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm: 269.010.720 đồng (Hai trăm sáu mươi chín triệu không trăm mười nghìn bảy trăm hai mươi đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 02/3/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 02/3/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước: 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 02/3/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 05/3/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Chuyên đề