Ngày 5/1/2023, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú tại BIDV Chi nhánh Trường Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Song Pha thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú tại Chi nhánh Trường Sơn vào ngày 5/1/2023 do Trung tâm Xử lý nợ tại TP.HCM - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Song Pha

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 02923.918.819

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Xử lý nợ tại TP.HCM - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Khoản nợ của Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú tại Chi nhánh Trường Sơn

01

Phát mãi tài sản

Trung tâm Xử lý nợ tại TP.HCM - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

306,022,213,818

30,602,221,382

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 02/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 03/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 21/12/2022 - 16:00 02/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Song Pha khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công Ty phát hành) * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Song Pha hoặc tại Chi nhánh của Công Ty tại TP. Hồ Chí Minh * Điện thoại: (0260)655.6663 - 0866.627.101 – Hotline: 0.8888.39.012.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 5/1/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà S10.02 (26T1) Phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư